TRACCIATI - SCHIZZI     SUPER  VIE   Cima Ovest

CIMA OVEST

CIMA OVEST   Parete Nord   Via Bellavista

          

          FONTE:  www.planetmountain.com

CIMA OVEST    Parete Nord     Via AKUT  (Kurt Astner)

            

Via Italo-Svizzera

(20*10) +(20*23) +(20*19) +(15*8)+(15*16) +(20*19) +(20*22) +(10*20) +(20*23) +(30*22) +(35*20) +(60*10) +(95*8) +(20*5)+(20*8) +(65*5) =  6185  485m.

Via CASSIN  e  Spigolo Scoiattoli

Spigolo Scoiattoli  (40*0,5) +(40*0,5) +(30*0,7) +(20*3) +(35*10) +(15*10) +(20*22) +(20*18) +(20*19)+(20*21) +(25*19)+(20*18) +(15*10)+(15*16) +(30*0,5) +(90*0,2) =  3479  445m.

1= Spigolo Demuth, 2= Alpenliebe, 3= Via dei Francesi, 4= Via Italo-Svizzera,

5= Bellavista, 6= Pan Aroma, 7= Cassin-Ratti

PAN AROMA

PRESSKNOLD

 ALPENLIEBE